Vierde Zaterdagtraining

De training van vandaag was een erg rustige training. Voor het mooie iets te veel theorie. Niet dat dat minder belangrijk is. Maar gevoelsmatig wil ik gewoon rennen. En dan voelt een uitleg van 30 minuten toch best als een opstakel. Vooral als dit is na het warmlopen en de warming up.

Het programma voor vandaag was 4*5*6 en 3 x 2 minuten dus totaal een behoorlijke tijd. Iets wat we bijna tekort kwamen door de uitgebreide uitleg. Ook was het op gang komen weer wat lastiger dus vooral de 4 minuten was eigenlijk afzien omdat ik die nodig had om me te herpakken. Zo ook de laatste 2 x 2 minuten. Het herpakken had erg veel energie gekost. Ondanks dat gedurende de training het tempo erg laag lag

Buiten dat het een beproeving was, was het wel een heerlijke dag om te lopen. Geen wolkje aan de lucht en in de zon was het aangenaam. Bijna de ideale omstandigheden om te lopen.

De totale afgelegde afstand zal ongeveer 4.5 kilometer geweest zijn

Blog

Totale kilometers gelopen

Van 9 tot en met 13 april vindt de VG Hackathon plaats. 

Wat is een hackathon? Bij een hackathon wordt gedurende een korte periode in teamverband gewerkt aan het creatief oplossen van een probleem of vraagstuk. Vaak is het eindproduct een werkbaar prototype, die voldoet aan de minimale eisen om het probleem of vraagstuk te ondersteunen.

Namens ASVZ mag ik deelnemen in een team om gedurende deze week een probleem of vraagstuk te adopteren en hier een passende oplossing voor te ontwikkelen. Een mooie uitdaging om een product te ontwikkelen en antwoord te vinden op een probleem of vraagstuk waar eerder nog geen (passende) oplossing voor was. 

Ik realiseer mij heel goed dat het een intensieve week gaat worden. Maar kijk er erg naar uit. Allereerst omdat ik mee mag werken en denken over een onderwerp waarmee we een grote groep mensen kunnen helpen. Daarnaast omdat ik door hier aan mee te doen mijzelf bevind op een terrein waar ik mij nog niet eerder heb bevonden. Dit betekent dat ik naast het ontwikkelen van een oplossingsgericht product ook druk ben met mijzelf te ontwikkelen.   

Via deze site zal ik proberen dit avontuur vast te leggen zodat andere het gevoel met mij mee kunnen beleven. En stiekem ook om te laten zien hoe leuk innoveren kan zijn.

Ik voorspel een innovatieve week